• slide-10.jpg
 • slide-20.jpg
 • slide-30.jpg
 • slide-40.jpg
 • slide-50.jpg
 • slide-60.jpg
 • slide-70.jpg
 • slide-80.jpg
 • slide-90.jpg
 • slide-100.jpg
 • slide-110.jpg
 • slide-120.jpg
 • slide-130.jpg
 • slide-140.jpg
 • slide-150.jpg
 • slide-160.jpg
 • slide-170.jpg
 • slide-180.jpg

 

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.


SOLS doelstellingen zijn het bieden van pastoraat, begeleiding, nabijheid en gastvrijheid in het Stiltecentrum (Meditatiecentrum) voor een ieder die zich op de luchthaven Schiphol bevindt en meer specifiek, het ondersteunen van de deelnemende stichtingen in deze taken. Het bestuur van de stichting waarborgt de intercollegiale samenwerking en het uitdragen van de doelstellingen en het verwerven van (financiƫle) middelen daartoe.

De bestuursleden van SOLS ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacantiegeld/beloning. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie.

Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden, drie van elk van de drie deelnemende stichtingen.

Het bestuur van SOLS is als volgt samengesteld:

Ing. P.B. Poort Voorzitter Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
Ds. J.W. Blankert 2e Secretaris Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
F.D.S. Jansen Penningmeester Stichting R.K.  Luchthavenpastoraat Schiphol
A.L.M. Overgaag Secretaris Stichting R.K.  Luchthavenpastoraat Schiphol
J.M. Warning 2e Penningmeester Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
J. Traudes
Bestuurslid Stichting R.K.  Luchthavenpastoraat Schiphol
Vacant Bestuurslid Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
E.W.H. de Boer Bestuurslid Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
A. Huijink Bestuurslid Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry

Het jaarverslag van 2019 geeft een compleet overzicht van de doelstelling van SOLS, een overzicht van de activiteiten en een compleet financieel verslag.

Het jaarverslag 2019 staat in het frame hieronder. Beweeg de cursor over de inhoud en klik op "view in fullscreen" om door het jaarverslag te bladeren. Mocht het frame onverhoopt niet openen, dan kunt u hier het jaarverslag 2019 altijd downloaden. De engelse versie van het jaarverslag, Annual report SOLS 2019

 

 

 

 

Het Beleidsplan 2019-2022 kunt u openen of downloaden door erop te klikken.

SOLS heeft geen personeel in dienst. 

SOLS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60402997.

 

De rechtspersoon gegevens van SOLS zijn:

RSIN 853895016
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol
Statutaire zetel Gemeente Haarlemmermeer
Postadres Vertrekpassage 1 - unit 219, 1118 AP Schiphol
Telefoonnummer 020 601 2567
Inschrijving handelsregister 04-04-2014
Datum akte van oprichting 03-04-2014
Activiteiten SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging
Bankrekeningnummer NL53RABO0378552368 t.n.v. Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

E-mail:

Het e-mailadres van SOLS: luchthavenpastoraat@schiphol.nl