• slide-10.jpg
 • slide-20.jpg
 • slide-30.jpg
 • slide-40.jpg
 • slide-50.jpg
 • slide-60.jpg
 • slide-70.jpg
 • slide-80.jpg
 • slide-90.jpg
 • slide-100.jpg
 • slide-110.jpg
 • slide-120.jpg
 • slide-130.jpg
 • slide-140.jpg
 • slide-150.jpg
 • slide-160.jpg
 • slide-170.jpg
 • slide-180.jpg

 

Er is veel energie nodig om de inzet van pastores en vrijwilligers binnen het Luchthavenpastoraat Schiphol mogelijk te maken. Elke pastor wordt ondersteund door een aparte stichting, namelijk de Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol, de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol en de Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.

Deze drie stichtingen hebben samen op 3 april 2014 de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) opgericht.

Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden, drie van elk van de drie deelnemende stichtingen.

Het bestuur van SOLS is als volgt samengesteld:

 

Ing. P.B. Poort Voorzitter Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
Ds. J.W. Blankert 2e Secretaris Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
F.D.S. Jansen Penningmeester Stichting R.K.  Luchthavenpastoraat Schiphol
A.L.M. Overgaag Secretaris Stichting R.K.  Luchthavenpastoraat Schiphol
J.M. Warning 2e Penningmeester Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
J. Traudes Bestuurslid Stichting R.K.  Luchthavenpastoraat Schiphol
Vacant Bestuurslid Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
E.W.H. de Boer Bestuurslid Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
A. Huijink Bestuurslid Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry


De pastores binnen het Luchthavenpastoraat zijn geen bestuursleden van SOLS. Zij zijn echter wel aanwezig bij de bestuursvergaderingen.