Privacyimage         Privacy & Disclaimer

 

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Zij vindt het belangrijk al haar activiteiten uit te voeren conform de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens.

 

1. Doel en achtergrond van de verwerking van persoonsgegevens

Als u ons een email stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij mogelijk persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Wij verwerken deze gegevens op een wijze die nodig is voor de afhandeling daarvan of voor de verdere verwerking in onze administratie. De gegevens die wij van u kunnen vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon, email, zonodig: geboortedatum, zonodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van uw vraag.

 

2. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wet mag de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

3. Uitwisseling van persoonsgegevens

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol zal de door u versterkte gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor onze werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.

 

4. Website en cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Bij bezoekers van onze website worden er tijdelijk zogenaamde session cookies geplaatst. Deze worden, afhankelijk van de browser instellingen, weer verwijderd wanneer bezoekers onze website verlaten. Bezoekers van onze website kunnen niet inloggen; dus er worden ook geen inloggegevens bewaard.

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol maakt gebruik van Google Analytics met al enig doel algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus alleen gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  De gegevens die we via Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd verwerkt, waarbij ook het ip-adres wordt gemaskeerd..

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door ons aangeboden en gefaciliteerde diensten.

 

6. Uw privacyrechten

Indien wij gegevens van u verwerken, dan heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een brief of email te sturen. Voordat wij tot wijziging, etc. overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijk voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

 

7. Wijzigingen

Privacy is een onderwerp dat nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook aanpassen als dit nodig is.

 

8. Contact

Als u vragen heeft kunt u ons als volgt bereiken:

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS)

Vertrekpassage 219
1118 AV Schiphol

Nederland

Email: luchthavenpastoraat@schiphol.nl